Thẻ: thợ vệ sinh bể nước ngầm đồng nai

Hình Ảnh | vệ sinh bể nước ngầm tại KCN Long Thành

vệ sinh bể nước ngầm tại Long Thành Đồng Nai

Thợ Vệ sinh bể nước ngầm tại KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Vệ sinh bể nước ngầm tại KCN Long Thành, đội ngũ thợ nhanh chóng vệ sinh bể nước ngầm 900 mét khối tại một nhà máy. >> Dịch vụ vệ sinh bể nước ngầm KCN tại Đồng nai Thợ Việt nhận vệ […]