Thẻ: Thợ chống hôi toilet

Thợ Chống hôi toilet Phú Nhuận – Giải quyết triệt để mùi hôi

Thợ chống hôi toilet chống thấm nhà vệ sinh - Thợ Việt

Một lỗ nhỏ trong nhà vệ sinh cũng có thể gây mùi hôi khó chịu. Bạn có tin điều đó không. Thợ chống hôi toilet cho một gia đình anh Thanh tại Phú Nhuận. Được anh Thanh cho biết sau một thời gian sử dụng phòng vệ sinh nhà anh phát ra mùi hôi khó […]