Đặt Lịch Nhanh Chóng

Cài đặt ứng dụng Thợ Việt

Hiện tại Ứng dụng Thợ Việt đã có mặt tại CH Play Và App Store:

Ưu Điểm khi cài đặt ứng dụng:

  1. Đặt hẹn nhanh chóng
  2. Theo dõi lịch hẹn đã được tiếp nhận hay chưa
  3. Lưu thông tin bảo hành, sửa chữa
  4. Hoàn toàn miễn phí
Ứng dụng gọi thợ thợ việt Trên cửa hàng CH Play
Ứng dụng gọi thợ thợ việt
Ứng dụng gọi thợ thợ việt trên cửa hàng APPStore
Ứng dụng gọi thợ thợ việt trên cửa hàng IOS

THEO DÕI NHANH THÔNG TIN ĐẶT HẸN – BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ KHI KHÁCH ĐẶT LỊCH QUA ỨNG DỤNG THỢ VIỆT

Theo dõi nhanh thông tin đặt hẹn – bảo hành điện tử khi khách hàng đặt lịch hẹn sửa chữa qua công ty Thợ Việt